Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

Janusz Korczak

Witamy na stronie internetowej 

 Szkoły Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka

w Białymstoku

z oddziałami gimnazjum

12 września przedstawiciele naszej szkoły oraz Rady Rodziców (p. J. Waszkiewicz, B. Borowska, K. Korol, p. dyrektor H. Paliwoda oraz p. E. Zajkowska) wzięli udział w konferencji w ramach Tygodnia Wychowania pod hasłem: MIŁOŚĆ - RODZINA - SZKOŁA Siła Wspólnoty.

Ks. Profesor Adam Skreczko: „Rodzina i szkoła to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka, mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na ich postępy w nauce, jak i w zachowaniu. Daje też szanse ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci i młodzieży. Na obecnym etapie rozwoju ani szkoła, ani rodzina nie mogą spełniać swych funkcji bez ścisłego współdziałania, to znaczy bez systematycznej i zorganizowanej współpracy domu i szkoły.”