Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

im. Janusza Korczaka

Janusz Korczak

Witamy na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku

 ~ Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka ~

~ Publiczne Gimnazjum Nr 11 ~

Informacja o ofercie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 31
w roku szkolnym 2016/2017  

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych / nazwa zajęcia

Dzień tygodnia realizacji zajęć

Nauczyciel/Prowadzący

Sala

Godziny realizacji zajęć

Zajęcia muzyczne

piątek

p. Halina Woźniak 20

11.45 - 12.30

Zajęcia sportowe

poniedziałek

środa

piątek

p. Elwira Zdunek

i p. Artur Dakowicz

 

sala gimnastyczna

13.35 - 14.20

12.45 - 13.30

13.35 - 14.20

Zajęcia dziennikarskie

czwartek

p. Katarzyna Baranowska 34

13.35 - 14.20

Nauka języka cerkiewno-słowiańskiego

czwartek

p. Ewa Bołtryk 25

12.45 - 13.30

Zajęcia wyrównawcze dla klas II -III

poniedziałek

środa

poniedziałek

p. Grażyna Ciepielewska

p. Halina Woźniak

p. Barbara Brzostowska

21

20

19

8.50 - 9.35

11.45 - 12.30

12.45 - 13.30

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-VI

wtorek

piątek

p. Katarzyna Baranowska

p. Wioletta Siekmak

34

35

8.00 - 8.45

14.20 - 15.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI

czwartek

p. Agnieszka Chrostowska 31

13.35 - 14.20

Koło przyjaciół biblioteki

poniedziałek

p. Elżbieta Glińska biblioteka

13.30 - 14.20

Koło języka angielskiego

środa

p. Barbara Siemieniuk 32

13.35 - 14.20

14.25 - 15.10

Terapia pedagogiczna

poniedziałek

p. Jolanta Piontkowska - Chocha gabinet pedagoga

13.30 - 14.30

14.20 - 15.20

Zajęcia praktyczno-techniczne

wtorek

p. Renata Jasiulewicz 10

13.35 - 14.20

Spotkania przygotowujące do Sakramentu Pokuty i Eucharystii

W miarę potrzeb

p. Joanna Seweryn 22

W miarę potrzeb

Koło historyczne

czwartek

p. Ewa Grzegorczyk 33

11.45 - 12.30

Koło przyrodnicze

poniedziałek

p. Jadwiga waszkiewicz 23

14.20 - 15.10

Klub młodego artysty

środa

p. Monika Woronowicz świetlica śkolna

11.45 - 12.30

Koło gier planszowych

wtorek

p. Leszek Talipski sala komputerowa

12.45 - 13.30

Gry i zabawy rozwijające myślenie twórcze

piątek

p. Barbara Brzostowska 19

10.30 - 11. 25

Koło plastyczne

wtorek

p. Dżanetta Murawska 10

13.35 - 14.20